Tạp dề chống hóa chất Microchem 4000 Model 212

Giá liên hệ

Tạp dề gồm 3 lớp:
External film barrier layer
Nonwoven inner layer
Core hight barrier film layer

Lưu ý: Đơn giá chưa gồm vận chuyển. Phí tính theo đơn giá của bưu điện.

Hỗ trợ mua hàng