Quần áo chống hóa chất Microchem 4000

Giá liên hệ

MICROCHEM® 4000 được thiết kế rất phù hợp để chống lại hóa chất vô cơ và hữu cơ, các tác nhân sinh học.
Chất liệu vải nhiều lớp, đặc biệt nhẹ nhàng và rất chắc chắn.
Type 3-B: chống chất lỏng văng bắn mạnh
Type 4-B: chống chất lỏng dạng phun trực tiếp
Type 5-B: sử dụng  trong môi trường bụi dạng rắn
EN 14126: chống tác nhân lây nhiễm
EN 1073-2: chống ô nhiễm bui phóng xạ
EN 1149-5: chống tĩnh điện

Lưu ý: Đơn giá chưa gồm vận chuyển. Phí tính theo đơn giá của bưu điện.

Hỗ trợ mua hàng